Iltapäiväkerhon toimintaa  on  viitenä päivänä viikossa monitoimitalon IP-kerhon tiloissa. IP- kerho on auki 16.30 asti.

Terveydenhoitaja Eeva Turunen pitää oppilaille vastaanottoa joka toinen perjantai koululla.  Oppilaiden hammashoito on siirtynyt osittain  hoidettavaksi Pieksämäen hammashoitolassa.   Koululle on järjestetty koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut, joita käytetään tarvittaessa.

Koulussa toimii oma oppilaskunta. Vertaissovitteluohjelma Verso on käytössä. Kiusaustapausten ennaltaehkäisyyn ja selvittelyyn KivaKoulu-ohjelmaa.

Koulussa on kummioppilas-toimintaa.

Koulu on mukana Liikkuva Koulu- hankkeessa.

Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran lukukaudessa sekä lisäksi tarpeen mukaan.