Uutiset

Eloisan aluevaltuutetut tapasivat kuntalaisia Jäppilässä

Tilaisuus kiinnosti, sillä paikalle oli tullut noin 20 henkeä. Jäppilän palokuntanaiset olivat tarjoilemassa kahvia ja pullaa, mutta kun kokous alkoi, he kertoivat iloisesti olevansa Jäppilän Kylät ry:n väkeä.  

Aluevaltuutetut

Hyvinvointialueen aluevaltuutetut esittäytyivät ja paikalla olivat Tanja Hartonen, Tuula Kuronen, Anna-Maria Kovanen, Susanna Pirttiaho, Pirkko Valtola, aluehallituksen varajäsen Ari Hänninen ja iltaa emännöi aluevaltuutettu Soili Moilanen. Asiantuntijoina mukana olivat konsernipalvelujohtaja Sami Sipilä, joka vastaa taloudesta, henkilöpalveluista, digipalveluista ja palvelualuepäällikkö Tuula Kärkkäinen, joka vastaa ikääntyneiden palveluista.

Rahoitustilanne Eloisassa

Aluksi Sami Sipilä kertoi haasteellisista rahoitusasioista, mutta isossa kuvassa Eloisalla palvelut toimivat hyvin ja talous on hallinnassa, joka tarkoittaa, että Eloisassa tiedetään, miten paljon rahaa on käytettävissä ja miten paljon sitä tarvitaan. Henkilöstön tyytyväisyys on hyvällä tasolla ja Eloisalla on hyvä työilmapiiri tehdä työtä. Eloisa käyttää vuodessa n. 850 miljoonaa rahaa, josta valtio maksaa n.  700 miljoonaa. Asiakasmaksuina saadaan n.100 miljoonaa euroa. Eloisalla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa tuloihin, sillä melkein kaikki taksat ovat lakisääteisiä.

Eloisassa haetaan säästökohteet itse

Tällä hetkellä talous on alijäämäinen ja uhkatekijänä on, että jouduttaisiin arviointimenettelyyn. Sitä ei toki vielä tiedetä, onko se hyvä vai huono asia. Ajatellaan kuitenkin, että päätöksenteko siirtyisi kauemmaksi eli Helsinkiin. Sen tähden pyritään itse ratkaisemaan säästökohteet.

Hoitajavastaanottoa tarvitaan

Illan aikana tuli selväksi, että Jäppilässä tarvitaan sellaista hoitajavastaanottoa, joka palvelee laajemmin kuin nyt ikäneuvola palvelee. Palvelua voisi käyttää myös alle 65-vuotiaat. Asukkaiden mielestä palvelu voisi riittää yhtenä päivänä viikossa.

Ikäneuvola suuntautuu lakisääteisesti ohjaukseen ja neuvontaan

Tuula Kärkkäinen kertoi ikäneuvolan palvelut suunnatun nimenomaan sellaisiin tilanteisiin, joissa henkilö on juuri jäänyt eläkkeelle ja terveysongelmiin tarvitsee hakea ohjeita ja neuvontaa. Ikäneuvola on ennaltaehkäisevää toimintaa ja tavallaan työterveyshuollon jatke, josta asiakkaita ohjataan eteenpäin. Lisäksi palvelu on lakisääteinen koko Suomessa.

Tästä asukkaat keskustelivat, etteikö palvelua voisi laajentaa siihen suuntaan, että asiakaskunta olisi laajempi ja täten vastaisi paremmin kyläläisten tarpeisiin. Tuula kertoi, että ikäryhmä keskusteluihin kutsutaan, niihin kannattaa osallistua, kun kutsu käy. Asiakas halutessaan voi tilata itselleen ryhmään tultuaan henkilökohtaisen keskustelutilaisuuden. Ikääntyvien palveluihin saadaan syksyllä lisää geriatreja, jotka hoitavat jatkossa enemmän ikääntyvien asioita. 

Digipalveluja ja liikkuvia palveluja kehitetään

Realistinen asia on, että Jäppilästä joudutaan palveluja edelleenkin hakemaan Pieksämäeltä, vaikka digipalveluihin onkin vähitellen siirrytty ja niitä kehitetään paremmaksi kaiken aikaa. Aina on mahdollisuus päästä tapaamaan lääkäriä, jos asiakas sitä tarvitsee.  Liikkuviin palveluihin tullaan jatkossa siirtymään, sillä tiloihin ei ole varaa satsata. Saattaa olla jopa mahdollista, että laboratoriokokeitakin jatkossa voisi saada liikkuvan palvelun yksiköstä. Liikkuvia palveluja kehitetään kaiken aikaa. Eläkeläisille digikoulutuksen tarve on olemassa palvelujen siirtyessä verkkoon.

Aluevaltuutettu Pirkko Valtola muistutti, että jatkossa saattavat kyyditykset tulla Eloisan maksettavaksi, joten sitä taustaa vasten kannattaa palvelujen tuottamisen paikkaa Eloisassa pohtia.

Soili Moilanen kertoi, että nyt on satsattu Integraatioon terveydenhuollon ja kotisairaanhoidon välille ja toivotaan sen edelleen etenevän. Hallintoalueiden välisiä rajoja nyt poistetaan, joka tuo tehokkuutta toimintaan.  

Kesälehti tulossa

Tiedottamisesta keskusteltiin ja kuultiin, että kesäkuun loppuun mennessä ilmestyy kesälehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen. Lehdessä on vakiintuneet puhelinnumerot, jotka kannattaa ottaa talteen ja hävittää vanhentuneet numerot.

Miten meitä hoidetaan jatkossa?

Matti Kauhanen esitti palvelujen tulevaisuuteen liittyvän tärkeän kysymyksen, eli miten meitä hoidetaan 10 vuoden päästä? Tuula Kärkkäinen vastasi, että tosiasia on, että sirutekniikkaa kehitetään koko ajan ja muutamien vuosien päästä, voidaan ihon alle laitettavien sirujen avulla seurata asiakkaan terveyttä ja vointia kotona. Kulkemista on voitu jo seurata ja seurantalaitteet kehittyvät kaiken aikaa. Seurantaan tarvitaan tietysti henkilön lupa.

Mistä on saatu säästöjä?

Sami mainitsi suurempien volyymien tuovan etuja kilpailuttamisessa ja mm. hanskojen hankinnassa on saatu 600.000 euron säästöt. Tämä on vain yksi esimerkki, jolloin suuruudella on merkitystä. Tuula kertoi saaduista säästöistä asiakkaille jaettujen lääkeautomaattien avulla. Asiakkaat ottavat lääkkeet itse automaatista ja ovat olleet tyytyväisiä, ettei heitä häiritä aamulla. Säästöillä on pystytty kuittaamaan henkilöstön lisäys tarvetta.

Kultajyviä hakemassa

Lopuksi Tuula Kärkkäinen kertoikin, että kultajyviä saattaa löytyä juuri tällaisista keskusteluista, kaikki toiveet ja ideat on kuunneltu ja kirjattu. Nyt ymmärretään ja nähdään paremmin paikalliset asiat, kun kuunnellaan paikan päällä.

Kuvat ja teksti: Leena Maaninen

Share This