Uutiset

Energiansäästöideoita Jäppilä-talolle

Energiatyöryhmä kokoontui Jäppilä-talolle pohtimaan, miten talon energiakuluja on mahdollista supistaa. Ideoinnissa mukana olivat Mika Ikonen, Leena Maaninen, Markku Taatila, Sirpa Ylönen, Tero Vepsäläinen ja Pekka Rastas.

Sähkön hinta huitelee korkeana, ja tulevan talven sähkölaskujen suuruus mietityttää sekä kuntalaisia että Pieksämäen kaupungin päättäjiä. Joukko Jäppilän kyläaktiiveja kokoontui Jäppilä-talolle pohtimaan, miten talon energiakuluja olisi mahdollista supistaa.

Jäppilä-talon käyttökustannukset ovat varsin maltilliset. Viime vuonna lämmityksen kulut olivat 8 037 euroa koko vuoden aikana. Lisäksi sähkölaskuja maksettiin 3 502 eurolla.

– Lämmön ja sähkön osuus on yhteensä 11 539 euroa. Lisäksi erilaisia muita kuluja kertyy 7 305 euroa. Tähän kuuluu esimerkiksi aurauksen ja siivouksen kuluja, vesimaksut ja hallinnollisia kuluja, energiatyöryhmän koolle kutsunut Leena Maaninen kertoo.

Lämpö Jäppilä-talolle tulee kirkonkylän kupeessa olevasta hakevoimalasta, eli rakennus on kaukolämmön piirissä.  


Lämpötilat alas yläkerrassa ja kellarissa

Paikalle saapunut energiatyöryhmä totesi, että näin pienistä kuluista on vaikeaa saada suuria säästöjä. Toisaalta pienillä toimenpiteillä voidaan varmistaa, että kulut eivät nouse aiempaan verrattuna, vaikka sähkön hinta on korkeampi.

– Rakennus on LVI-teknisesti varsin hyvällä tasolla. Täällä on kiinteistöautomaatiojärjestelmä, jolla voi keskitetysti hoitaa ilmanvaihtoa ja lämmitystä, energia-alalla yrittäjänä elämäntyönsä tehnyt Pekka Rastas toteaa.

Rastas muistuttaa, että lämpötilan laskeminen yhdellä asteella tarkoittaa 5 prosentin säästöä lämmityskuluista.

– Jäppilä-talon lämpötilaa voisi hyvin laskea pari astetta. Varsinkin yläkerran ja kellarikerroksen lämpötilaa voisi kääntää reilusti alaspäin, työryhmän useammat jäsenet arvioivat.

Valaisimet vaihtoon

Jäppilä-talossa on suurimmalta osalta hirsirunko, jolloin rakenteet eivät vaurioidu, vaikka peruslämpö olisi hyvinkin matala. Myös ilmanvaihtoa on mahdollista kääntää pienemmälle.

– Hirsitalossa onnistuu lämpötilan laskeminen ja nostaminen nopeasti. Kivitalo puolestaan varastoi lämpöä ja kostuu, eläkkeellä oleva sähköalan yrittäjä Markku Taatila sanoo.

Energiatyöryhmän jäsenet pohtivat myös kattovalaisimien ikää. Led-valojen vaihtaminen olisi pieni satsaus, joka maksaisi itsensä nopeasti takaisin.

– Sähkökulut saadaan jopa puolittumaan valaisimet vaihtamalla, Rastas arvioi.

Rakentavaa keskustelua jatketaan

Jäppilän Kylät ry on valmis jatkamaan rakentavaa keskustelua Jäppilä-talon kehittämisestä kaupungin teknisen toimen tilapalvelujen ja kaupungin päättäjien kanssa.

Energian säästöideat on tarkoitus viedä syksyn kumppanuuspöytään, sikäli kun se ehditään pitää ennen kuin kaupungin kiinteistöohjelma tulee uudelleen käsittelyyn tekniseen lautakuntaan ja kaupunginhallitukseen sekä lopulta valtuuston hyväksyttäväksi.

– Talon todelliset käyttökustannukset ovat todella pienet verrattuna siihen, miten tärkeä paikka tämä on monille yhdistyksille ja aktiivisille kylätoimijoille, kyläpäällikkö Sirpa Ylönen tiivistää.

Kiinteistöohjelman keväällä valmistuneessa ensimmäisessä versiossa Jäppilä-talo oli määritelty C-luokkaan, mikä tarkoittaa, että kaupunki pyrkii luopumaan kyseisistä kiinteistöistä myymällä, vuokraamalla tai purkamalla ne.

Teksti ja kuva: Hanna Moilanen

Share This