Uutiset

Jäppilä-talon kohtalo jäi auki valtuuston kokouksessa

Pieksämäen valtuutetut palauttivat kaupungin kiinteistöohjelman valmisteluun äänin 10–25. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa 12.12.2022. Aktiiviset jäppiläläiset olivat kuuntelemassa, miten valtuutetut näkevät kylien järjestötalojen tulevaisuuden.

Kiinteistöohjelman tavoitteena on vähentää kaupungin omistuksessa ja ylläpitovastuulla olevien kiinteistöjen määrää. Samalla tarkoitus on turvata toimivat ja asianmukaiset tilat keskeisille palveluille ja toiminnoille.

Jäppilä-talo on määritelty C-salkkuun eli realisoitaviin kiinteistöihin, jotka myydään, puretaan tai vuokrataan. Pohjaesityksessä Jäppilä-talon ja Pieksämäen muiden järjestötalojen kohdalle on lisätty C/B-merkintä. Se tarkoittaa, että teknisen toimen tulee selvittää kiinteistön käyttöaste, käyttökustannukset ja arvio peruskorjauskustannuksista sekä mahdolliset vaihtoehtoiset tilat yhteistyössä järjestötalojen käyttäjien kanssa vuoden 2023 aikana.

”Hyvässä kunnossa oleva rakennus laitetaan tappolistalle”

Kirjainyhdistelmät herättivät hämmennystä valtuustosalissa. Jäppilän valtuutetut osallistuivat aktiivisesti kiinteistöohjelmasta käytyyn keskusteluun.

− En ymmärrä, mitä luokitukset käytännössä tarkoittavat. C-luokassa sanotaan suoraan, että kaupunki purkaa, myy tai vuokraa kiinteistön. Tämä lyö rakennusten käyttäjiä märällä rätillä, varavaltuutettu Eino Ylönen, sd, tiivistää.

− Kyseessä on suojeltu kylänraitti ja Jäppilä-talo on osa sitä. Tuntuu, että tässä on tilanne kuin vakuutusyhtiön lääkäreillä. He määrittelevät potilasta näkemättä ja kuulematta tämän terveeksi. Kiinteistöohjelmassa taas hyvässä kunnossa oleva rakennus laitetaan tappolistalle. Tämmöisen kuvan tästä saa, Ylönen tykitti puheenvuorossaan.

Varavaltuutettu Leena Suhonen, kesk, muistutti, että tekninen lautakunta siirsi yksimielisesti keskustan järjestötalon A-salkkuun sekä Jäppilän ja Virtasalmen järjestötalot B-salkkuun. Kaupunginhallitus kuitenkin palautti kiinteistöt takaisin C-luokkaan.

− Kiinteistöohjelmassa ei ole selkeää luokkaa järjestötaloille. Toivoisin, että olisi olemassa luokka, joka antaisi tiloja käyttäville ihmisille rauhan toimia niissä, Suhonen linjaa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Soili Moilanen (keskellä) ja varavaltuutettu Leena Suhonen keskustelivat valtuuston kokouksen jälkeen varavaltuutettu Yrjö Merikosken kanssa. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että järjestöjen toiminnalle tulee turvata asianmukaiset tilat myös kylillä.

Yhdistysten toiminnalle turvataan tilat

Valtuutettu Matti Kauhanen, kesk, kannatti kiinteistöohjelman palauttamista valmisteluun, vaikka toisaalta piti kaupunginhallituksen esitystä riittävän hyvänä.

− Jos selvityksessä ei löydy korvaavia tiloja, silloin toiminta jatkuu edelleen Jäppilä-talossa, Kauhanen linjaa.

Perussuomalaisista eronnut valtuutettu Kari Hintikka olisi ollut valmis pitämään Jäppilä-talon B-salkussa teknisen lautakunnan valmistelun mukaisesti.

− Minusta olisi voitu pitäytyä teknisen lautakunnan alkuperäisessä ehdotuksessa. Jotenkin haiskahtaa, että kaupungin virkahenkilöjohto ei ole oikein väleissä teknisen lautakunnan ja ylipäätään teknisen puolen kanssa, Hintikka pohtii.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Soili Moilanen, kesk, kertoo välittäneensä kyläyhdistyksen kokoamat tiedot Jäppilä-talon käyttäjämääristä, energiansäästöohjelmasta ja vuosittaisista kustannuksista kaupunginhallituksen jäsenille.

− On hyvä, että näitä asioita selvitetään vielä tarkemmin myös muiden järjestötalojen osalta. Yhteinen tahtotila on, että yhdistysten toiminnalle löytyy tilat myös jatkossa niin keskustassa kuin syrjäkylilläkin, Moilanen tiivistää.

Myös kaupunginjohtaja Ulla Nykänen painotti avauspuheenvuorossaan, ettei kiinteistöjen luokituksella arvoteta niissä tapahtuvaa toimintaa.

− Selvitysten tietojen pohjalta voidaan paremmin päättää jatkotoimenpiteistä. Yhtään sellaista tilannetta ei ole vuosien mittaan syntynyt eikä synny nytkään, että käyttäjät jäisivät ilman tiloja, Nykänen lupaa.

Kiinteistöohjelma palaa valtuuston käsittelyyn näillä näkymin seuraavassa kokouksessa 12.12. klo 18 Poleenissa ja suorana lähetyksenä verkossa Pieksämäen kaupungin Youtube-kanavalla.

Teksti ja kuvat: Hanna Moilanen

Share This