Uutiset

Jäppiläläiset kuntavaaliehdokkaat esittelyssä

Jäppiläläiset kuntavaaliehdokkaat pohtivat kylän palvelujen kehittämistä ja kertovat, mihin he aikovat erityisesti panostaa seuraavien vuosien aikana.

Kuntavaaleissa on ehdolla harvinaisen suuri joukko jäppiläläisiä. Pyysimme Jäppilässä tällä hetkellä ja pitkään aiemmin asuneita ehdokkaita esittelemään itsensä ja kertomaan ajatuksiaan Jäppilän palvelujen järjestämisestä.

Lisäksi pyysimme ehdokkaita kertomaan, mihin asioihin he aikovat erityisesti panostaa seuraavien vuosien aikana muutenkin kuin vain kokouksissa istumalla.

Puolueet on listattu aakkosjärjestykseen. Myös ehdokkaat esitellään kunkin puolueen sisällä aakkosjärjestyksessä. Ehdokkaiden antamia vastauksia on hieman stilisoitu, mutta muuten ne on kirjattu sellaisinaan, kuin ehdokkaat ovat ne lähettäneet.

Osa vastauksista herättää jatkokysymyksiä. Mitä tarkoittaa käytännössä kuntaverojen järkevä käyttö? Tarkoittaako liikkuviin palveluihin panostaminen, että muut kiinteämmät palvelut voi lakkauttaa? Mitä yrittäjyyden tukeminen käytännössä tarkoittaa? Millä konsteilla uusia työpaikkoja tulisi luoda?

Keskustelu jatkuu vaalipaneelissa

Keskustelu ehdokkaiden kanssa jatkuu kuntavaalipaneelissa ma 17.5.2021 klo 18 Monitoimitalolla. Paneeliin on kutsuttu kaikki Jäppilässä asuvat ehdokkaat ja lisäksi yksi edustaja niistä puolueista, joilla ei ole jäppiläläisiä ehdokkaita.

Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä paikalle tulijaa tämänhetkisten kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Huomioidaan myös turvavälit ja käytetään maskeja. Vaalipaneelin järjestää Jäppilän Kylät ry.

Ehdokkaiden esittelyt

Keskusta

Matti Kauhanen

Ikä? 58v.

Ammatti? Maanviljelijä

Missä päin Jäppilää asut? Niemenkylässä

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Pystyn tuomaan oman panokseni Jäppilän ja kaupungin asioihin parhaiten olemalla ehdolla Keskustan listalla.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Liikkuvilla palveluilla saamme palvelut lähelle. Tietotekniikka tarjoaa myös mahdollisuudet tuoda paljon palveluja lähelle, ihan kotiin asti. Tämä tietysti vaatii opastusta ja hyviä tietotekniikkayhteyksiä.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla? Yrittäjyys, yhteistyö, yli maakuntien.

Motto tai elämänohje? Ystävällisyydellä saamme yhteistyön onnistumaan!

Timo-Juhani Liukkonen

Ikä? Kohta 45 -vuotias.

Ammatti? Ammatiltani olen vanhempi konstaapeli Itä-Suomen poliisilaitoksella ja toimipaikkani on Pieksämäki. Olen ollut poliisina Pieksämäellä 16 vuotta.

Missä päin Jäppilää asut? Asumme perheeni kanssa Jäppilän Ruuhilammella, missä olen viettänyt lapsuudestani lähtien hyvin paljon aikaa.

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Sydäntäni ja ajatusmaailmaani lähellä on aina ollut luonto sekä maaseutu. Maaseudun kehittäminen ja sellaisten seikkojen edistäminen joilla saataisiin lisää asukkaita muuttamaan haja-asutusalueille on minulle yksi tärkeimmistä syistä miksi lähdin Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi. Esimerkkinä  teiden peruskorjaukset ja paremmat liikenneyhteydet lähiasutuskeskuksiin.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Haluan että saisimme ylläpidettyä tämänhetkiset palvelut Jäppilässä, kuten esim. koulu, kauppa, apteekki ja terveydenhuolto sekä näiden kehittäminen.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla? Arjen turvallisuus kaikissa muodoissa on myös seikka jota haluan edistää!

Motto tai elämänohje? Rehellisyys, oikeudenmukaisuus sekä maalaisjärjen käyttö niin päätöksenteossa kuin arjessakin!

Soili Moilanen

Ikä? 63

Ammatti? Terveydenhoitaja / AMK, SHLM, erikoistunut lisäksi ravitsemukseen ja psykiatriaan 

Missä päin Jäppilää asut? Syvänsin rannalla

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Olen aina pitänyt Keskustasta, koska puolueemme on aina meidän ”tavallisten pienten” ihmisten asialla. Meidän, jotka emme asu taajamien ja kaupunkien keskustoissa, joissa palvelut ovat automaattisesti lähellä. Meidän, joille on tärkeää, että lapsemme saavat kasvaa virikkeellisessä ja turvallisessa ympäristössä ja vanhuksistamme ja vammaisistamme pidetään hyvää huolta.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Terveydenhuollossa meillä toimii tätä nykyä hoitajavastaanotto harvakseltaan. Tällä hetkellä palvelu on suljettu useamman kuukauden ajan syksyyn saakka. Palvelun avulla hoidetaan ainoastaan pitkäaikaissairaita, jotka ovat jo hoidon ja palvelujen piirissä. Mielestäni ongelmanamme on se, että ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen on jätetty pois ja keskitymme vain korjaavaan hoitoon. Palvelua pitäisi tarjota tasapuolisesti kaikille kuntalaisille ja palvelun tulisi olla ennaltaehkäisevää ja akuutteihin tilanteihin puuttuvaa. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus päästä lähipalveluna hoitajan vastaanotolle silloin, kun tarve on, vauvasta vaariin -periaatteella.

Päättäjien tulee muistaa, että kunta on kuntalaisia varten ja palvelut järjestetään kuntalaisille heidän hyvinvointinsa turvaamiseksi. Mielestäni Jäppilään tulisi palauttaa kokoaikainen terveydenhoitajan vastaanotto etäpalveluita hyödyntäen. Ainoastaan näin voimme palvella kuntalaisten akuutteja tarpeita vauvasta vaariin. Lisäratkaisuja voisivat olla esimerkiksi liikkuvien lähipalveluiden tarjoaminen. Niiden avulla voitaisiin turvata muitakin kuin terveydenhuollon palveluita, kuten sosiaalipuolen asioita tai vaikka lääke- ja ruokakuljetuksia. Tuodaan palvelut lähelle kuntalaista.

Kirjastoa ja kirjastoautoa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän palvelemaan terveydenhuollon- ja sosiaalipalveluiden tarpeita. Terveydenhuollon etävastaanotot voisivat toimia maksutta kirjastopalveluiden yhteydessä. Tällöin sairaanhoitajan vastaanotolla voitaisiin diagnosoida yleisimpiä akuutteja sairastapauksia ja määrätä reseptejä.

Ehdottoman tärkeää on varhaiskasvatuksen ja ala-asteen koulupalveluiden säilyminen Jäppilässä. Jatkossakin täytyy pitää huolta, että jäppiläläisillä on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan eri harrastusten parissa. Monitoimitalo antaa mahdollisuuden ja tilat esim. liikunnan, taideaineiden ja kulttuurin harrastamiseen. Kuntosalitoiminta, tennis- ja luistelukenttä, uimala ja toimiva, hyvin hoidettu latuverkosto tukevat eri ikäisten liikuntaharrastamista. Uusi lähiliikuntapaikka palvelee eri ikäisiä kuntalaisia. Jäppilä-talo kokoaa Seutuopiston harrastajia, järjestöjä ja yhdistyksiä yhteen. Näistä tiloista meidän pitää huolehtia. Lisäksi tarvitsemme nuorisollemme kunnollisen tilan kokoontumiseen.

On hienoa, että meillä on Jäppilässä Peltokartanon palvelukeskus. Sen toimintaa voisi laajentaa ja esim. lisätä yhteisöllistä asumista. Turvattu, viriketoiminnallinen asuminen on varmasti monen vanhenevan tai päivittäisiin toimintoihinsa ulkopuolista apua tarvitsevan ihmisen toiveena.

Jos maakuntasote-suunnitelma toteutuu, voi olla, että palvelut keskittyvät kaupunkiin ja taajamien turvaksi kehitetään digipalveluja entistä enemmän. Tämä asia pohdituttaa meitä paljon. Emme siis tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan tällä saralla.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla?

1. Olen ammatiltani terveydenhoitaja, joten sydäntäni lähellä on lähipalveluiden turvaaminen kaiken ikäisille riippumatta asuinpaikasta.

2. Perheessäni on yrittäjiä, joten ymmärrän sekä yrittäjän aseman että myös yritysten merkityksen kuntien taloudelle ja menestykselle. Haluan edesauttaa Pieksämäen kehittymistä yrittäjäystävälliseksi kunnaksi.  

3. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Haluan toiminnallani varmistaa, että kunta järjestää lapsille ja nuorille riittävän ja monipuolisen palvelutarjoaman koulutukseen, vapaa-ajan toimintaan sekä hyvinvointi- ja mielenterveyspalveluihin.

Motto tai elämänohje? Vain ottamalla askeleen, pääset eteenpäin

Leena Suhonen

Ikä? 65 v.

Ammatti? Eläkeläinen, yrittäjä

Missä päin Jäppilää asut? Asun Heinäselällä, 5km Jäppilästä Pieksämäelle päin.

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Olen ollut Keskustan Jäppilän py:n jäsen jo kymmeniä vuosia. Pitkään mietin lähtöäni mukaan, mutta lopulta päädyin vielä osallistumaan. Olen ollut monia valtuustokausia luottamustehtävissä. Nyt kuluvalla kaudella olen ollut kaupungin valtuutettu, Pieksämäen Veden hallituksen puheenjohtaja, teknisenlautakunnan jäsen ja Etelä-Savon pelastuslautakunnan jäsen. Lisäksi olen ollut varajäsenenä esim. vanhusneuvostossa.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Palveluista haluaisin säilyttää ainakin ne, mitä meillä on ja mielellään parantaa niitä esim. terveydenhoidon saatavuutta. Koulu, lasten päivähoito ja kirjasto pitäisi jatkua ennallaan.

Terveyspalveluihin on ollut vaikea vaikuttaa jo useampia vuosia ja jos SOTE-uudistus tulee homma vaan vaikeutuu. Katujen- ja ”puistoalueiden”, koulualueen yms. hoito ei saisi huonontua. Näkyvissä on jopa ympäristön ilmeen paraneminenja esimerkiksi Ahvenaukion alueen ehostus. Jäppilä-talon toivon säilyvän ja käytön lisääntyvän.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla? Palvelujen saaminen joustavasti koko kunnan alueella, kunnan markkinointia uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi. Turvallisuuden (palo-ja pelastustoimi) pysymistä edes samalla tasolla kun nyt.

Motto tai elämänohje? Kaikki järjestyy aikanaan! Kaikissa asioissa pitäisi käyttää maalaisjärkeä!

Kokoomus

Outi Rissanen

Ikä? 44

Ammatti? Vastuumyyjä

Missä päin Jäppilää asut? Olen asunut Jäppilässä lähes koko ikäni. Nykyisin asun Naarajärvellä.

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Pitkän harkinnan jälkeen lupauduin ehdokkaaksi. Olen sitoutumattomana ehdokkaana Kokoomuksen listalla. Yhteiskunnan ja oman kunnan asiat kiinnostavat minua. 

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Peruspalvelut olisi saatava pysymään Jäppilässä jonkin asteisena, lähinnä esimerkiksi terveydenhoito. 

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla? Yrittäjyyden mahdollistaminen ja tukeminen, joka tuo lisää työpaikkoja ja toimeentuloa. Hyvä paikka asua kaikenikäisille. Muuttotappion välttäminen, joka tosin liittyy vahvasti työllisyyteen.  

Motto tai elämänohje? Uskalla sanoa elämälle ”kyllä”.

Kristillisdemokraatit

Ilmo Utriainen

Ikä? 71

Ammatti? Myyntipäällikkö

Missä päin Jäppilää asut? Lahnankuttavan rannalla keskustan reunalla.

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Halusin vielä vireänä 70 kymppisenä olla kristillisellä arvopohjallani vaikuttamassa yhteisiin asioihin yhden kauden . Olen KD: listalla sitoutumattomana.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Nykyisestä palvelutasosta ei ole varaa tinkiä sekä vanhemman väestön kulkumahdollisuutta kaupungissa asioimiseen tulisi kehittää.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla? Kyläyhteisön ja -yhteisöjen  elinkelpoisuuden ja viihtyvyyden lisääminen ja kyläyhdistyksen toiminnan tukeminen ja kehittäminen kumppanuuspöytätoimintaan aktivoimalla. Mahdollisuus kaupungin ja Jäppilän väliselle pyörätielle selvitettävä. (Reitti voisi olla hyvin haasteellinen ja motivoiva jo kuntoilunkin kannalta). Vanhusten ja nuorten perheiden huomioiminen haja-asutusalueella.

Motto tai elämänohje? Ei hukata lahjaksi saatua elämää.

Perussuomalaiset

Kari Hintikka

Ikä? 60

Ammatti? Pääsuunnittelija, insinööri

Missä päin Jäppilää asut? Tihusniemellä

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Haluan päästä vaikuttamaan Pieksämäen asioiden hoitoon jäppiläläisestä näkökulmasta ja siten, että verovarat käytetään veronmaksajien hyväksi.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Koulut, päiväkodit ja kirjasto on säilytettävä nykyisellä tasolla. Samoin terveydenhoitajan vastaanotto.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla? Nuorisotyö, ikäihmisten huomioiminen ja kunnallisverovarojen järkevä käyttö.

Motto tai elämänohje? Mitä vähemmän tietää, sitä lujemmin uskoo siihen, mitä tietää. -Platon-

Tuula Kuusisto

Ikä? 63 vuotta

Ammatti? Hoito-apulainen

Missä päin Jäppilää asut? Asun aivan Jäppilän keskustassa omakotialueella.

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Minulla on vahva usko ja luottamus siihen,että tuon uutta näkökulmaa asioihin. Haluan edistää alueen elinvoimaa. Puolueella on samat arvot kuin minulla.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Terveydenhoitajan vastaanotto tulisi saada 1-2 kertaa viikossa avovastaanottona. Kaikkien kuuluisi päästä ajanvarauksella oman kylän terveydenhoitajan vastaanotolle eli muutkin kuin pitkäaikaissairaat ja seurannassa olevat. Nykysysteemillä ajat annetaan vain Pieksämäen terveysasemalle.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla?

1. Terveyspalvelujen saatavuus läheltä. Terveyspalvelut on saatava asianmukaisiksi ja toimiviksi. Kaikille on taattava asianmukainen terveydenhoito vauvasta vaariin.

2. Vauvaraha perheille. Vauvarahalla tuetaan lapsiperheiden kuntaan muuttamista ja kunnassa pysymistä. Vauvaraha voisi olla esimerkiksi 1000 euroa vuodessa viiden vuoden ajan. Monilla paikkakunnilla on hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Lestijärvi Keski-Pohjanmaalla alkoi vuonna 2013 maksaa vauvarahaa. Vuosina 2013–2018 syntyi 55 lasta, kun edeltävänä kuutena vuotena luku oli 33, joten vaikutus on POSITIIVINEN!

3. Kiusaamiseen puuttuminen. Kouluihin ja päiväkoteihin on saatava tarvittava määrä avustajia, jotta kiusaamiseen pystytään puuttumaan ehdottomasti ja välittömästi.

Motto tai elämänohje? Vahvasti eteenpäin!

Jukka Tiitinen

Ikä? 47

Ammatti? Myyntiedustaja

Missä päin Jäppilää asut? Käpryllä

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Perussuomalaisilla on paljon hyviä asioita, joita ajetaan eteenpäin.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? Ei ainakaan huonontaa palveluja, vaan päinvastoin parantaa, jos se vain on jotenkin mahdollista.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla? Yrittäjien asemaa olisi saatava paremmaksi. Vanhusten asuminen sille tolalle, että jokainen voi viettää myös vanhuuden omalla kylällä.

Lasten koulu ja hoitopaikat pitää pysyä Jäppilässä. Esimerkiksi vuoropäivähoito tulisi saada kuntoon).

Motto tai elämänohje? Jäppilä porukalla kuntoon!

Sosiaalidemokraatit

Eino Ylönen

Ikä?  65

Ammatti? Eläkeläinen

Missä päin Jäppilää asut? Asun Jäppilän kirkonkylässä.

Miksi olet ehdolla kuntavaaleissa oman puolueesi listalla? Olen SDP:n ehdokkaana, koska sain lapsena kasvatuksen, että kontin suu on lähempänä kuin oma suu. Eli toimitaan siten, että meillä kaikilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet elää ja asua hyvin. Toimitaan yhteiskunnan edun mukaisesti, vaikka se ei aina olisikaan itselle parhaaksi. Ei laiteta marjoja omaan suuhun, vaan koriin, jolloin kaikki voivat nauttia niistä. Ja tällaista politiikkaa mielestäni juuri SDP tekee parhaiten.

Miten Jäppilän julkiset palvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa?

Koulu tulee säilyttää Jäppilässä. Jos joskus näyttää siltä, että oppilasmäärä ei ehkä riittäisi, on mielestäni mietittävä vaihtoehtoa, että kantakaupungista, tai muualta Pieksämäen alueelta kuljetetaan lapsia kouluun Jäppilään. Sama asia pätee myös Virtasalmen suhteen. Tällainen toiminta antaa uskoa siihen, että Pieksämäki todellakin haluaa pitää myös maaseudun asuttuna ja vireänä. Tällöin ihmiset uskaltavat paremmin myös asettua tänne asumaan.

Vanhusten hoivapalvelut tulee järjestää Jäppilässä vähintäänkin nykyisessä laajuudessaan. Palvelut voi tarjota joko kunta tai yksityinen taho, kunhan palvelut ovat hyvät. Yksityisen palvelun tarjoajan tulisi mieluiten olla kotimainen firma, mielellään paikkakuntalainen yritys. Toki kunnan, SOTE-piirin tai kenen vastuulle palvelut tulevaisuudessa kuuluvatkaan on tilaajana varmistettava palvelujen laatu.

Terveyspalvelut tulee järjestää Jäppilään vähintään 2–3 päivänä viikossa, jos ei muuten, niin on järjestettävä ”kiertävä” palvelukokonaisuus. Tällöin autoilu vähenee Jäppilän ja kantakaupungin välillä, mikä on myös ekoteko. Labrapäivä Jäppilään on minimivaatimus.

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä asiaa, joita olet valmis edistämään omalla toiminnallasi muutenkin kuin kokouksiin osallistumalla?

1. Välitän päättäjillä tietoa Pieksämäki–Jäppilä–Varkaus tien huonosta kunnosta, ja pyrin saamaan siihen parannusta.

2. Olen ollut ja olen vastakin yhteydessä tietoliikenneyhtiöihin saadaksemme paremmat yhteydet.

3. Olen aktiivinen vapaa-ajan kalastaja ja olen tehnyt ehdotuksia kalastusharrastuksen lisääntymiseksi. Esim. teemme turoja ja olen ehdottanut Salmensillalle tehtäväksi tasoja, jolta on helppo onkia. Olen esittänyt, että Ahvenaukiolle tasataan petankki- ja mölkkykenttä. Ahvenlammen kelluvakokko on minun ideani. Mietiskelen joutoaikoinani, mitä voisimme tehdä, jotta meillä oli täällä Jäppilässä mukavampaa ja tuon asioita esille. Pienet konkreettiset asiat on aina helpompi toteuttaa, kuin maailmoja syleilevät ajatukset. Toisin sanoen olen aktiivinen kansalainen.

Motto tai elämän ohje? Kontin suu on lähempänä kuin oma suu.

Share This