Uutiset

Jouluisena lauantaina kaupunginjohtaja Ulla Nykänen Jäppilässä

KAUPUNGINJOHTAJA ULLA NYKÄNEN AVASI JÄPPILÄN JOULUISEN LAUANTAIN

Puheensa Ulla Nykänen aloitti toteamalla Jäppilässä olevan aktiivista ja aikaansaapaa väkeä, josta osoituksena ovat nämä tapahtumat, joita Jäppilässä on ympäri vuoden. Tapahtumissa luodaan yhteishenkeä ja yhteen kuuluvaisuuden tunnetta. Tällä on iso merkitys siihen miten ihmiset kokevat kotiseutunsa ja miten he siellä viihtyvät. Kylän yhteishengellä ja hyvällä pöhinällä on vaikutusta myös siihen, kuinka paikkakunnalle muuttavat tänne juurtuvat. Viime aikoina on entistä enemmän alettu puhua vaikeasti määriteltävää yhteisöllisyyden sanaa, mutta sen aistii heti Jäppilään tullessa, että täällä sitä on. Jäppilässä on ymmärretty yhteisöllisyyden merkitys.

YHTEISÖLLISYYS

”Yhteisöllisyys ei synny itsestään, eikä se synny ulkoapäin tuotuna tai väkisin vääntämällä. Yhteisöllisyyden luomiseen tarvitaan aktiivisia ihmisiä, jotka innostavat osallistumaan ja työskentelemään yhteisten asioiden hyväksi. Tällainen työ vaatii arvatenkin paljon tekijöiltään, mutta taitaa antaa moninkertaisesti takaisin ilona ja onnistumisena, jota yhdessä tekeminen voi parhaimmillaan tuottaa. Jos se on hauskaa ja innostavaa, yhteiseen tekemiseen mielellään osallistutaan ja tuloksia syntyy. Jäppilän joulukauden avaus on siitä yksi hyvä esimerkki. Yhteisöllisyys on vetovoimatekijä, niin kunnissa, taajamissa ja kaikilla kylillä. ”

JÄPPILÄ ASUINPAIKKANA

”Jäppilässä on kaunista luontoa ja hyvä sijainti Pieksämäen ja Varkauden välimaastossa. Kuopioonkaan ei ole kirkonkylältä kuin 80 kilometrin matka. Jäppilä on asuinpaikkana ihanteellinen. Nykytrendi on, että väki pakkautuu harvoihin kasvukeskuksiin. Mutta on myös nähtävissä, että kotiseutu on alkanut vetää elämäntyönsä muualla tehneitä. Toisaalta
Jäppilä sijaintinsa puolesta on hyvä paikka työssäkävijöille. Työmatka on siedettävä, jos työ löytyy alueen kaupungeista tai muista lähikunnista. Matkaa voi kertyä, mutta aikaa ei mene ruuhkissa istumiseen. Tiestön kunnosta olemme kaupunkina tien ylläpitäjää muistuttaneet ja pitäneet puoliamme niukoista kunnostusrahoista kilpailtaessa. ”

KUNTATALOUS

”Kuntien talousahdingossa monilla on huoli lähipalvelujen säilymisestä. Palvelujen tuotantotapoja joudutaan tarkastelemaan. Vaihtoehtoja on mietittävä, mutta aina kuitenkin on muistettava, että heikoimmassa asemassa olevien palvelut tulevat turvatuksi, Muutoksia tulee, mutta niiden vaikutuksia on seurattava ja varmistuttava siitä, että väliin putoajia ei ole. Vaikeudet ovat samat kaikilla kunnilla, Helsinkiä lukuun ottamatta. Alijäämiä tehdään kautta linjan, miinusmerkin pituus vain vaihtelee, Jokaisen kunnan on itse ratkaistava ongelmansa, kuinka pitää pää pinnalla ja estää kuntalaivaa hukkumasta. ”

Seuraava kysymys kaupunginjohtaja Ulla Nykäselle esitettiin hänen edellisellä käynnillään 15.11.2019:

”MILLÄ KONKREETTISISSA KEINOILLA OLET VALMIS TUKEMAAN JÄPPILÄN JA SEN ASUKKAIDEN HYVINVOINTIA?”

Ja Ulla Nykänen vastaa: ” Virkanimikkeeni kertoo, että työni on koko kaupungin johtaminen. Sitä työtä ei voi tehdä yksin. Tarvitaan hyvää yhteistyötä luottamushenkilöiden, kaupungin henkilöstön ja monien yhteistyötahojen kanssa. Johtamisen tavoitteet on viitoitettu kaupunginvaltuuston asettamassa kaupungin strategiassa ja tullaan asettamaan ensi vuoden alkupuolella kaupunginjohtajalle asetettavissa tavoitteissa. Johtaminen sinällään tuntuu käsitteeltä, joka on kaukana kysymyksessä esitetyistä konkreettisista toimenpiteistä. ”

JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

”Taloudellisesti hyvinä aikoina johtaminen ja päätöksenteko voi tuntua antoisalta hyvän jakamiselta ei tahoille. Taloudellisesti huonoina aikoina tilanne on toinen. On haettava ratkaisuja, joilla palvelut turvataan niin, että kaupungin talous ei romutu ja tulevaisuus ei ole uhattuna. Muutoksissa tarvitaan myös hyvää ja luontevaa vuoropuhelua kaikkien osapuolten kesken. Voin vakuuttaa, että viime aikoina johtaminen on tuntunut kouriintuntuvan konkreettiselta. Silti Jäppilään ja muillekin kylille on ilo tulla. Vuorovaikutus on suoraa ja rehellistä. Näistä lähtökohdista on hyvä rakentaa koko kaupungin tulevaisuutta ja selviytymistä. ”

”Haluan omasta ja Pieksämäen kaupungin puolesta toivottaa teille joulun odotusta, toisistanne välittämistä ja saman innostuksen jatkumista, jota Jäppilässä on aina ollut!” Näihin sanoihin kaupunginjohtaja päätti ”Jouluisen Lauantain” puheen.

Share This