Uutiset

Kaupungin säästökuuri uhkaa lähiterveysasemia

Pieksämäen valtuusto hyväksyi keskiviikkona 17.6. rankan säästöohjelman. Valtuutetut päättivät nipistää sosiaali- ja terveyspalvelujen kuluja yhteensä 3 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotusohjelmassa on listattuna muun muassa kaupungin omasta erikoissairaanhoidosta luopuminen sekä Jäppilän ja Virtasalmen terveysasemien sulkeminen.

Tämä päätös ei vielä suoraan lakkauta lähiterveysasemia, vaan valtuusto käsittelee asiaa yksityiskohtaisemmin syksyllä. Lisäksi valtuusto myöntyi siihen, että perusturvalautakunta voi esittää vaihtoehtoisia säästökohteita. Toisin sanoen lähiterveysasemat voidaan säilyttää, jos muita kuluja pystytään karsimaan niin paljon, että säästöjen kokonaismäärä saadaan täyteen.

 

Mitkä ovat ensimmäiset tunnelmat valtuuston päätöksen jälkeen Jäppilän Kylät ry:n puheenjohtaja Leena Maaninen?

Jos minulla olisi valtaa, määräisin että pienten kylien palvelut tulee säilyttää lähellä ihmisiä eikä turhaan vaikeuttaa heidän elämäänsä. Nyt esimerkiksi vanhukset pärjäävät ilman autoa lähipalvelujen turvaamina kotonaan asuen, mutta jos palvelut viedään kauemmaksi ja kauemmaksi joudutaan ihmiset siirtämään kaupunkien palveluasuntoihin. Niiden kustannukset asukasta kohti ovat kalliimmat kuin kotona asuminen.

Toiseksi tulee mieleen, ettei kaveria jätetä ja että palvelujen säilyttämiseksi on aloitettava uudet toimet, jossa ihminen on keskiössä. Parhaillaan opiskellaan uutta kuntalakia ja haetaan uusia malleja muun muassa yliopistojen tutkimuksista. Alue- ja lähidemokratiamallit ovat lähellä sydäntä. Niistä saatamme löytää kultajyviä paikallistasolle, kunhan ”lataamme” lisäaikaa vapaaehtoistyöhön.

Mielestäni olemme Jäppilässä jo aloittaneet säästötalkoot aikaa sitten. Tänne ei kaupungin ole tarvinnut investoida mitään uutta, eikä kaupungin palveluja ole tarvinnut lisätä. Päinvastoin olemme aloittaneet osaltamme jo säästötalkoot hoitamalla kyläläisten voimin monia pieniä asioita. Täältä myydyt maat ja metsät ovat kartuttaneet kaupungin yhteistä kassaa, puhumattakaan siitä hyödystä mitä kuntaliitoksissa alueelle on tullut. Terveysasemalla on jo säästetty lääkäripäivystystä supistamalla. Katulamppuja ei ole enää Jäppilän kylillä mitä sammutella.”

 

Jäppilän ja Virtasalmen terveysasemien sulkemisen on arvioitu tuovan säästöä kaupungille yhteensä 250 000 euroa vuositasolla. Mistä säästö syntyy?

”On vaikea nähdä, mistä säästö syntyy. Potilaat on hoidettava joka tapauksessa. Kysymys nyt on vain siitä, että tuotetaanko palvelut asukkaiden haluamassa paikassa vai pakotetaanko asukkaat hakemaan palvelut sieltä mistä niiden hankinta on asiakaslähtöisesti ajatellen paljon vaikeampaa ja asukkaille kalliimpaa.

Kiinteistöjen kustannukset ovat laskennallisia ja ne jäävät joka tapauksessa kaupungin kustannuksiksi ellei kiinteistöjä saada myytyä, joten säästö on hyvin marginaalinen.”

 

Myös yksityisteiden avustukset ja kotihoidon tuen kuntalisä ollaan säästöohjelman mukaan lakkauttamassa kokonaan. Miten nämä vaikuttavat ihmisten arkeen?

”Yksityistieavustukset helpottavat maalla asuvien ihmisten tienhoidon kustannuksia. Täällä maalla on aina asuttu, eikä se ole uusi keksintö. Tänne ei ole muutettu ihan kiusalla aiheuttamaan kustannuksia, vaan täällä suvut ovat hoitaneet metsiä ja maita ja tarvinneet teitä. Kesäasukkaidenkin tarvitsemat tiet on hoidettava. Mitä kaupunkilaiset ajattelevat, jos heille määrätään ihan omasta pussista maksettava tiemaksu, kuten nyt tuon päätöksen jälkeen kylillä asuvien ihmisten pitäisi maksaa? Minusta tämä ei ole oikeudenmukaista ja tasa-arvoisuus tässä on kaukana.

Kodinhoidontuen kuntalisä on merkittävä raha monien perheiden taloudessa. Tämä koskettaa varmasti monia lapsiperheitä ja säästö kaupungille on marginaalinen. Kyse on lähinnä arvovalinnasta.”

 

Perusturvalautakunnalla on mahdollisuus etsiä myös muita vaihtoehtoja, joilla saadaan tarvittava säästö aikaiseksi. Terveysasemien mahdollinen sulkeminen tulee vielä uudestaan valtuuston päätettäväksi syksyllä. Miten Jäppilän Kylät ry aikoo vaikuttaa asiaan?

”Kaikin mahdollisin keinoin, joita meillä on käytettävissä oman terveysaseman säilyttämiseksi. Valtakirja tähän toimintaan meillä on vuoden takaiselta ajalta, jolloin adressin allekirjoittajia oli 1570 kpl. Olemme aktiivisesti etsimässä säästöjä ja pohdimme erilaisia malleja tavoitteen saavuttamiseksi yhdessä kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa.

Tarkoitus on myös järjestää myöhemmin kesällä avoin keskusteluilta kaikille jäppiläläisille ja jäppilähenkisille asian tiimoilta. Tiedotamme tarkemmasta ajankohdasta sekä netissä että ilmoitustauluilla. Hyvät ideat ovat erittäin tervetulleita!”

 

 

Jäppilän Kylät ry otti kantaa lähiterveysasemien puolesta myös Pieksämäen Lehdessä 15.6. julkaistussa yleisönosastokirjoituksessa. Tutustu kannanottoon tarkemmin tämän linkin kautta.

 

Share This