Uutiset

Palvelukysely: Jäppilän palvelut keräsivät laajasti kiitosta

Jäppilän sivuapteekkia kehuttiin palvelukyselyssä ihanasta palvelusta. Sivuapteekin hoitaja, proviisori Paula Junkkarinen kiittää uskollisia asiakkaita ja toivottaa myös kesäasukkaat tervetulleiksi asioimaan. Palvelut säilyvät, kun niitä käytetään.

Jäppilän palvelukyselyn vastaajat ovat erityisen tyytyväisiä Sale-kaupan, apteekin ja kirjaston palveluihin. Myös Heponiemen tilan kesäkahvilaa kiitettiin monissa vastauksissa.

Mainintoja saivat myös esimerkiksi Jäppilän Kievari, KST Auto, kampaamot, Kolehmaisen puutarha, kyläseppä, Puistokahvila, koulu, päiväkoti, uimaranta, kuntosali, Salmen lava, seurakunnan palvelut sekä posti ja polttoaineen jakelupiste Sale-kaupan yhteydessä.

”Kirjasto ja Sale ovat viikoittain käytössä. Vaikka Sale on pieni, siellä on hyvä valikoima ja aina iloinen palvelu. Kirjasto on viihtyisä, ja omatoimiaika mahdollistaa käytön omien menojen mukaan. Kesällä Heponiemen tilalla on ihmeteltävää lapsille; tuotteet ja palvelu saavat minulta valtavan kiitoksen”, eräs kyselyyn vastanneista tiivistää.

Jäppilän Kylät ry toteutti palvelukyselyn touko-kesäkuun vaihteessa. Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa tai paperilomakkeella. Kysyimme muun muassa, mihin Jäppilän palveluihin ollaan erityisen tyytyväisiä ja mitä palveluja kaivataan lisää Jäppilään.

Hoitajavastaanottoa ja laajempia ravintolapalveluja kaivataan

Palvelukyselyn vastaajat kaipaavat Jäppilään säännöllistä hoitajavastaanottoa ja sen yhteyteen laboratoriopalvelua. Lisäksi toivotaan pankkiautomaattia takaisin sekä lisää kahvila- tai ravintolapalveluja, jotka olisivat auki ympäri vuoden ja myös illalla.

Pizzeria tai pizza-automaatti nousi myös esiin useammassa vastauksessa. Myös yleistä matonpesupaikkaa toivottiin ja yhteiskäytössä olevaa isoa pesukonetta.

Tiivistetysti vakituiset asukkaat nostavat esiin erityisesti hoitajavastaanoton tärkeyden, ja kausiasukkaat kaipasivat laajempaa ravintolatarjontaa.

”Kyselyn vastauksista nousee vahva viesti hyvinvointialueen päättäjille hoitajavastaanoton tarpeesta. Jatkamme myös kyläyhdistyksen voimin vaikuttamista ja pidämme tätä asiaa esillä hyvinvointialueen suuntaan”, kyläpäällikkö Sirpa Ylönen sanoo.

Toiveena perheasuntoja ja höntsäliikuntaa

Palvelukyselyssä nousi paljon yksittäisiä ideoita ja toiveita Jäppilän palvelutarjonnan kehittämiseen. Esimerkiksi kierrätyspisteelle toivottiin muovikeräystä ja kirkonkylälle yleistä WC:tä.

”Kauppaan toivoisin enemmän valikoimaa vihanneksiin, valmisruokaan ja siipikarjan lihaan sekä paikallisia tuotteita, kuten leivonnaisia. Mökille toivoisin ruohonleikkuuta ja pientä remonttipalvelua”, tiivistää yksi kyselyyn vastanneista.

Ohjattu kuntoliikunta työikäisille kiinnostaa osaa vastaajista, samoin kuin eri lajeihin keskittyvät höntsäporukat. Lisäksi kaivattiin korjausompelijan palveluja, perheille sopivia vuokra-asuntoja ja selkeästi tiedotettua asiointiliikennettä useampana päivänä.

Yksi vastaaja toivoi, että kerran tai kahdesti viikossa olisi saatavissa terveellinen kasvislounas. Lisäksi yksittäisiä toiveita oli esimerkiksi tavaroiden kuljettamiseen kaupasta kotiin ja koirien lenkitysavusta.

Kylätien huono kunto nousi eräässä vastauksessa esteeksi, miksi kyseinen vastaaja ei käytä Jäppilän palveluja. Lähikaupunkiin pääsee ajamaan hänen luotaan paremmassa kunnossa olevia teitä pitkin.

Toisaalta heikot nettiyhteydet pohdituttavat. Uusista digipalveluista ei ole apua, jos verkkoyhteydet eivät toimi. Parempia verkkoyhteyksiä toivottiinkin useammassa vastauksessa.

Tietoa palveluista haetaan netistä ja ilmoitustauluilta

Noin puolet vastaajista sai tietoa Jäppilän tapahtumista Jäppilän verkkosivujen kautta ja noin 70 prosenttia Jäppilän Facebook- ja Instagram-somekanavien kautta. Salen ilmoitustaulu tavoitti noin 28 prosenttia vastaajista ja muut kirkonkylän ilmoitustaulut noin 20 prosenttia.

Tulos on tärkeä muistutus siitä, että tapahtumista kannattaa tiedottaa myös perinteisillä ilmoitustauluilla. Useampi vastaaja ei seuraa lainkaan digitaalisia viestintäkanavia.

Pieksämäen Lehdestä tiedon saa noin 20 prosenttia ja Pieksämäen Paikallinen tavoittaa 32 prosenttia vastaajista.

Jäppilän kirjaston viihtyisyyttä ja joustavia asioimisaikoja kiitettiin laajasti palvelukyselyn vastauksissa. Kirjastoon pääsee asioimaan kirjastokortilla ja henkilökohtaisella koodilla joka päivä klo 7 – 20 välillä. Henkilöstöä on paikalla maanantaisin klo 10 – 17 ja torstaisin klo 9 – 16.

Kotoisa kylä antaa siistin yleisvaikutelman

Palvelukyselyn vastauksissa Jäppilää kuvataan idylliseksi, vireäksi ja ystävälliseksi paikaksi. Kylä mielletään lämminhenkiseksi, sympaattiseksi, rehdiksi ja aidoksi. Useissa vastauksissa kiitetään paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä aktiivisuudesta, yhteisöllisyyden vaalimisesta ja hyvästä palvelusta.

”Olen onnellinen, että mökkimme sattuu olemaan Jäppilässä. Emme tunteneet aluetta ennen mökin hankkimista, mutta meille kävi hyvä tuuri. Kiitos jäppiläläiset!”, kuvaa eräs vastaajista ajatuksiaan.

Yleisilmeeltään Jäppilän kirkonkylää kuvataan kyselyn vastauksissa siistiksi, vaikka tupakantumppien päätymisessä roskikseen asti nähtiinkin parantamisen varaa.

 Muutamissa vastauksissa nousi esiin Kaupanmäen keskeisten rakennusten kunto ja merkitys kirkonkylän yleisilmeen näkökulmasta. Parhaillaan verhoomon ja Puistokahvilan rakennus onkin saamassa pintaansa uutta maalia, mikä piristää mukavasti koko Kaupanmäen ilmettä.

Paljon erilaisia kehittämisideoita

Kyselyyn vastaajat jättivät myös paljon muita terveisiä ja kehittämisideoita. Tanssilavalla aiemmin järjestettyjä elokuvailtoja kehuttiin ja toivottiin niitä lisää. Myös kulttuuria kaivattiin kirkkoon, Kivikurulle tai muihin kohteisiin.

”Jo olemassa olevat tapahtumat voisivat alkaa ja loppua myöhemmin”, ehdotettiin yhdessä vastauksessa.

Eräs vastaajista toivoi, että kirkonkylän sisääntuloväylille saataisiin luotua jonkinlainen wau-efekti, joka herättää ja vangitsee huomion. Hänen mukaansa kirkonkylän kupeessa laiduntava ylämaankarja aiheutti monen vuoden ajan tällaisen fiiliksen.

Yhteistyötä toivottiin lisää muun muassa seurakunnan ja kyläyhdistyksen välille esimerkiksi hautausmaatalkoiden, nuotioiltojen ja lauluiltojen merkeissä.

”Ikäihmisille toivoisin iloa ja viihdykettä Peltokartanoon ja Heikinhelmeen. Autetaan porukalla heitä, jotka ei enää pysty esimerkiksi tekemään lumitöitä tai haravoimaan. Kaikki eivät osaa hakea apua tai etsiä netistä palvelujen tuottajaa”, eräs vastaaja kirjoittaa.

Muita ideoita ovat esimerkiksi Jäppilän laajan historiikin kokoaminen vuosilta 1950–2000 keskeisistä palveluista, yrityksistä ja kuntapäätöksenteosta.  Avoimissa palautteissa toivottiin yhteisiä kyläiltoja, grillausta, tietokilpailuja, musiikkiesityksiä ja koko kylä kasvattaa -periaatteen toteuttamista. Lisäksi esiin nousi ajatus Jäppilää positiivisesti esiin tuovasta somettajasta.

”Käymme palvelukyselyn vastaukset läpi kyläyhdistyksen väellä. Haluan myös rohkaista kaikkia jäppiläläisiä, niin vakituisia kuin kausiasukkaitakin, tarttumaan esiin nousseisiin ideoihin ja toteuttamaan niitä. Aktiiviset ihmiset tekevät aktiivisen kylän”, Sirpa Ylönen tiivistää.

Kyselyyn tuli yhteensä 112 vastausta. 69 prosenttia vastaajista oli vakituisia asukkaita ja 21 prosenttia aktiivisesti mökkeileviä kausiasukkaita. Loput vastaajat käyvät mökillä harvakseltaan ja matkailevat tai työskentelevät Jäppilässä.

Teksti ja kuvat: Hanna Moilanen

Share This