Uutiset

Syvänsin atk-ryhmän opinpolku

Digisauraukset siirtyivät vieriohjauksesta etäopiskeluun Zoomin kokousalustaa hyödyntäen.

Taustaa

Atk-kurssien pito aloitettiin Tietotekniikkaa kylille -hankkeen myötä maaliskuussa 2012, ja opetusta alettiin antaa avoimena ohjauksena Jäppilän kirjastolla nimellä Tietotupa. Opastus jatkui syksyllä 2012 ”Atk-koulutuksen” -nimellä ja kesti helmikuuhun 2013 Jani Kinnusen opastamana. Syksyllä 2013 aloitettiin Syvänsin ATK-ryhmän kokoontumiset Tuomas Raatikaisen ohjauksessa, jonka jälkeen opetustunnit ovat olleet torstaisin ja kestoltaan 18 tuntia/lukukausi.

Opiskelijat

Opiskelijat ovat pääasiassa Syvänsin kylän ja Jäppilän kirkonkylän asukkaita ja opetus keskittyi Jäppilä-talolle. Etäyhteyksien myötä avautui uusia mahdollisuuksia osallistua opetukseen riippumatta siitä, missä asuu. Paikkasidonnaisuus poistui ja kursseille osallistutaan nyt mm. Pieksämäen kaupungista, automatkalta, kakkosasunnosta Vaajakoskelta ja kyläreissuilta.

Osallistujat ovat suurimmaksi osaksi eläkeläisiä, jotka ovat aktiivisia ja innokkaita torjumaan väitettä, ettei vanhempi väki pysyisi ajan tasalla tässä nopeatahtisessa digimaailmassa. Kaikkea ei tarvitse osata, mutta hyvä on tietää mistä tietoa sitä tarvitessaan voi hakea. Rohkeus lisääntyy eikä pelota opetella uusia asioita, näin opiskelijat sanoittavat opiskeluaan. Osa ryhmän jäsenistä on ollut mukana alusta lähtien.

Kahvitauot

Kahvitauot olivat tärkeitä lähiopetuksen aikana. Tutustuminen tapahtui helposti, ja harrastuksetkin tulivat tutuiksi. Syksyisin ensimmäiset kurssikahvit juotiin aina perinteisesti vanhimman kurssilaisen tarjoilemana, jonka jälkeen loput vuorotellen. Etäopiskelun aikana kahvit juodaan kotona, ja sosiaalisen kohtaamisen ilo muodostuu tietokoneen ruudulta näkyvän kuvan avulla.

Ryhmäkoko

Ryhmä on pysynyt nämä vuodet koossa ja jäseniä Seutuopiston kursseilla on oltava vähintään seitsemän, jotta ylipäätään kurssi voidaan aloittaa. Tällä hetkellä ryhmän vahvuus on 10 henkilöä. Opettajan toiveena on, että kursseille ilmoittaudutaan hyvissä ajoin ennen kurssin alkua, sillä se helpottaa opettajan työtä huomattavasti. Kurssi on tältä keväältä jo melkein ohi, mutta ensi syksynä mukaan voi liittyä uusiakin osallistujia.

Miksi digitaidot kiinnostavat?

Ohjelmistojen tuomat mahdollisuudet lisäävät selviytymistä arjen asioissa mahdollisimman itsenäisesti kotona tehden ja asuen. Digiosaaminen helpottaa monitasoisessa yhteiskunnassa toimimista, ja kansalaisille suunnattujen palvelujen hyödyntäminen on helpompaa digikursseilla saatavan tiedon myötä. Opiskelu antaa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja ilon onnistumisiin opinpoluilla.

Alla esimerkkejä niistä opeista, joita olemme etäopiskelun aikana läpikäyneet.

 • Windows-ohjelmien päivitykset pidetään ajan tasalla, joka takaa parhaiten myös tietoturvan olevan ajan tasalla koneillamme.
 • Käsittelemme ottamiamme kuvia ja järjestelemme niitä Google-kuvissa, omassa koneessa sekä ulkoisissa tallennuslaitteissa.
 • Harjoittelemme Google Slides-ohjelmiston avulla tekemään esityksiä, johon voidaan liittää tekstin lisäksi kuvia ja videoita.
 • Jamboard-digitaalinen kirjoitustaulu, jonka käyttöä harjoittelimme ja teimme omia taideteoksia piirtäen vapaasti, tuoden valmiita kuvia liitteinä ja hakien erilaisia symboleja. Leikkimielisten aikuisten kanssa taiteen tekeminen samanaikaisesti samaan tauluun olikin todella hauskaa.
 • Olemme tutustuneet digisanastoon.
 • Keskustelimme Facebookin omistaman viestisovellus Whatsappin vaatimukseen hyväksyä ehdot helmikuun 8. päivään mennessä, jotka sallivat käyttäjätilin tietojen jaon Facebookille mainostarkoituksiin. Tähän tosin tuli jatkoaika toukokuun puoliväliin saakka. Uudet viestisovellukset Singnal ja Telegram ehtivätkin jo saada massoittain käyttäjiä. Tästä asiasta seurataan uutisointia.
 • Poster My Wall -ohjelmiston avulla taidetaan tehdä tulevan ystävänpäivän sähköisesti lähetettävät kortit.
 • Etäneuvotteluihin mahdollistavia ohjelmistoja vilkaistiin ja mm. ilmainen Zoom on meidän kurssillamme käytössä.  
 • Tietokoneen puhdistus CCleaner käytiin läpi ja sen avulla puhdistettiin mm. koneeseen kertyneitä turhia tiedostoja.
 • Kirjanmerkkejä olemme opetelleet tekemään ja käyttämään.
 • Kirjaston tarjoamien ohjelmistojen hyödyntämistä käytiin läpi, joita ovat mm. äänikirjojen lataukset. Osa tapahtuu oman kirjastokortin avulla ilmaiseksi ja osa eri palvelujen tarjoamilla maksullisilla palveluilla.  
 • Pankit, Kela, OmaKanta, Suomi.fi ym. sähköiset asioinnit lienevät jo yleisesti käytössä.

Miten etäopiskeluun siirtyminen tapahtui?

Syksyllä 2020 Syvänsin Atk-ryhmä aloitti etäopiskelun, joka oli opettajamme Tuomas Raatikaisen iso ponnistus ja ensimmäinen etäryhmä laatuaan. Nyt opettajamme Tuomas sanookin, että syksyn kurssi meni paremmin kuin hän osasi edes haaveilla! Tämä opettajan lausuma kannustaa meitä jatkossakin opiskelemaan ilman turhia pelkoja etäopiskelua kohtaan.

Kurssilaiset sanoivat, että kotona keskitymme opetukseen paremmin kuin lähiopetuksessa ja että kotona saamme omassa rauhassa syventyä ja paneutua läpikäytyihin asioihin. Erittäin hyvänä tässä etäopiskelussa on Tuomaksen tekemä video, josta voimme jälkeenpäin tarkistaa annettuja ohjeita. Nauhoitetun aineiston linkki tulee kaikille kurssin jäsenille sähköpostilla YouTubeen.  

Opiskelijat ovat kertoneet etäopiskelun olleen oppimiskokemuksena virkistävä ja oppimisen kannalta lähiopetusta tehokkaampi, mikä on opettajamme ansiota. Pulmatilanteiden hallinta ja annetut ratkaisut ongelmissa ovat olleet oppituntiemme parasta antia.

Etäopiskelua ei mielestämme kannata yhtään arastella, vaan kannattaa lähteä Seutuopiston kursseille, joihin on tarjoutunut uusia etäopiskeluun liittyviä mahdollisuuksia.

Pieksämäen Seutuopistolla on erinomainen kurssitarjotin ja joustava toimintamalli. Siitä esimerkkinä juuri tämä syksyllä nopeasti pystytetty digikurssi, joka on laatuaan ensimmäinen tässä muodossaan toteutettu kurssi. Voit osallistua tunneille joustavasti asuin- tai oleskelupaikasta riippumatta.  

Teksti: Leena Maaninen

Kuva: Markku Taatila

Tämän aineiston kokemusten vaihtoon ovat osallistuneet opettajamme Tuomas Raatikainen, Taina ja Pekka Suhonen, Markku Taatila ja Leena Maaninen.

Share This