Uutiset

Uudistettu Telekkä-lintulaavu avattiin virallisesti

Alun perin tämä lintulaavu ja lintutorni on rakennettu vuonna 2006. Kävijöitä on vuosien mittaan ollut paljon. Kesällä 2019 todettiin, että alue kaipaa kunnostusta ja päätettiin hakea avustusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Veej’jakaja ry:ltä.

Helmikuussa 2020 saatiin myönteinen tukipäätös. Hankkeen avulla on rakennettu uudet pitkospuut laavulta lintutornille, esteetön kulkuväylä rantaan ja laituri. Lisäksi uusittiin laavun ympäristö, patio ja sisäänkäynti esteettömäksi sekä uudistettu WC esteettömäksi. Rakentamista hieman hidasti koronan alkaminen ja luonnonsuojelualueen lintujen pesimäajan rauhoitusajat.

Hankkeen toteuttamisessa on ollut mukana Kotamäen kyläyhdistyksen, Oittilan kylän ja Suonteen seudun hirvimiesten väkeä. Kaikki eri tavoin mukana olleet ansaitsevat suuret kiitokset!

Sää suosi avajaispäivän kävijöitä, jotka pääsivät testaamaan uusia kulkuväyliä.

Taustalla on paljon tekijöitä

Kun hanketta lähdettiin suunnittelemaan, kutsuttiin rakentamisen asiantuntijaksi Anna Tuulikki Siikanen. Anna Tuulikki laati piirustukset ja laski rakennusmateriaalien kustannukset ja tarpeen.

Hankkeen suunnittelussa, yhteyksien pidossa eri tahoille ja monitoimisena puuhamiehenä on toiminut Matti Ylönen. Mattia saamme kiittää myös siitä, että Telekälle on saatu tämä alue täältä Oittilan kylältä ja Tuomiojärven rannalta.

Hanke on vaatinut paljon kirjanpitoa, talouden hoitoa ja maksatushakemusten tekemistä. Tätä on ansiokkaasti hoitanut Kotamäen kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Anne Hellsten. Anne ja Ari ovat tehneet tässä suuren työn.

Suonteen seudun hirvimiesten talkoolaisten yhdyshenkilönä on toiminut Juha Markkanen. Juha on hoitanut suurelta osin hankkeessa tarvittavia konetyöt. Suonteen talkoolaiset tekivät liiterirakennukseen esteettömän huussin ja olivat mukana pitkospuiden rakentamisessa.

Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen keskeinen priimusmoottori on ollut Siikasen Asko. Asko on mahdollistanut myös tarvikkeiden hankinnan silloinkin, kun kyläyhdistyksen tilillä ei ole ollut varoja. Tästä iso kiitos. 

Asko Siikanen, kuvassa vasemmalla, on ollut keskeinen priimusmoottori laavuhankkeen taustalla.

Laavun avajaiset olivat menestys

Tällaiset rakennustyöt eivät synny ilman niitä ihmisiä, jotka tarttuvat työhön ja huolehtivat siitä, että lopulta tulee valmista. Tänään erityismaininnalla haluamme kiittää Antti-Jussi ja Ville Kuuttia uurastuksesta ja lukuisista kahden miehen talkoista.

Vielä annamme isot kiitokset ihan jokaiselle talkoisiin osallistuneelle. Kaikille rakennustöihin osallistuneille on varattu kiitokseksi Suonenjoen K-Raudan lahjoittamat työkaluliivit.

Nyt me kaikki saamme nauttia uudistetusta laavusta ja kunnostetuista pitkospuista. Näin julistimme laavun avatuksi lauantaina 11. toukokuuta 2024.

Vesilintututkija Veli-Matti Väänänen kertoi avajaisissa aiheesta: Linnut, kalat, selkärangattomat ja pedot kosteikoissa – sorsat ahtaalla nykyisissä olosuhteissa. Ohjelmassa oli myös vapaata tutustumista laavun ympäristössä ja lintutornilla. Lapsille oli tarjolla kasvomaalausta ja luontotehtäviä piha-alueen läheisyydessä.

Osallistujia oli hienosti, Telekän vieraskirjaan tuli avajaispäivänä 93 kävijän nimet. Tapahtuman järjestäminen on aina melkoinen uurastus, mutta toki se palkitsee, että ihmiset haluavat tulla järjestettyyn tapahtumaan.

Aino, Kaisla ja Saimi olivat mukana tapahtumassa kasvomaalauspisteellä.
Hieno, esteetön kulkuväylä vie laavulta Tuomiojärven rantaan asti.
Nokipannukahvit tarjosi Mikko Heiskanen.

Telekkä-lintulaavuun voi tutustua osoitteessa Suonteentie 242.

Teksti: Päivi Thitz

Kuvat: Eero Kolehmainen

Share This