Kyläblogi

Yhteistyöllä uusi kokoontumistila Jäppilään?

Vuoden 2023 lopussa Pieksämäen valtuusto käsitteli kaupungin kiinteistöohjelmaa ja sijoitti Jäppilä-talon C-luokkaan eli myytävien, purettavien ja vuokrattavien kiinteistöjen koriin.

Nyt asiassa on otettu seuraava askel. Tekninen toimi on selvittänyt alkuvuodesta, löytyykö Jäppilä-talossa kokoontuville toimijoille vaihtoehtoisia tiloja. Selvitys vahvistaa sen, minkä paikallistoimijat ovat tienneet jo pitkään: korvaavia tiloja ei ole järkevästi saatavilla.

Toisaalta viime vuonna teetetty laaja kuntokartoitus kertoo karua kieltään Jäppilä-talon tulevaisuudesta. Akuuttia ja pikaisesti toteutettavaa korjaustarvetta ei ole. Laaja-alaisen peruskorjauksen hinta nousee kuntokartoituksen mukaan kuitenkin kohtuuttoman suureksi 1,6 miljoonaan euroon.

Teknisen toimen selvitys päätyy jämptiin ja suorasukaiseen johtopäätökseen. Tilapalveluiden mielestä järkevin ratkaisu olisi purkaa Jäppilä-talo ja rakentaa tilalle uusi, eri tarpeisiin soveltuva kompakti rakennus.

Purkaminen ei uhkaa välittömästi

Vaikka teknisen toimen selvitys päätyy purkusuositukseen, pelkoa nopeista siirroista Jäppilä-talon kohdalla ei järjellä ajatellen pitäisi olla. Ensinnäkään selvityksestä ei suoraan seuraa yhdenkään rakennuksen purkamista, vaan niistä päätetään erikseen eri selvitysten avulla muodostetun tilannekuvan pohjalta.

Kaupungilla on listoillaan useita kiireellisempiä purkukohteita pääasiassa kantakaupungin alueella. Myös purkaminen maksaa.

Jäppilä-talon käyttökustannukset ovat tällä hetkellä erittäin matalat ja ne pystytään kattamaan vuokratuotoilla. Ihan akuutteja korjaustarpeita ei ole, joten talo palvelee käyttäjiään vallan hyvin näinkin. Ainakin siis jonkin verran eteenpäin.

Samalla olisi kuitenkin tärkeää katsoa tulevaisuuteen ja miettiä, millaisia kokoontumistiloja jatkossa tarvitaan ja millaiset tilaratkaisut tukisivat Jäppilän alueen elinvoimaa. Kuten teknisen toimen selvityksessä todetaan, kylät eivät tyhjene, joten tarpeita tiloille on joka tapauksessa myös tulevina vuosikymmeninä.

Yhteistyötä kaupungin ja seurakunnan välillä

Teknisen toimen selvitys suosittelee jatkoselvityksiä siitä, olisiko Pieksämäen kaupungin mahdollista tehdä uusi rakennus Jäppilään yhteistyössä Pieksämäen seurakunnan kanssa. Tällöin rakennus olisi kaupungin ja seurakunnan yhteisomistuksessa ja -käytössä.

Tästä avauksesta kannattaisi keskustella huolellisesti ja harkiten. Varsinkin seurakunnan päättäjiltä toivon tarkkaa pohdintaa seurakunnan kokoontumistiloista. Onko järkevää ja kokonaisedullista rakentaa esteettömät wc-tilat, keittiötilat ja lämpimänä pidettävä kokoontumistila vanhaan kirkkorakennukseen urkuparven alle?

Saisiko samalla rahalla tai jopa edullisemmin uuden, erillisen rakennuksen? Varsinkin, jos uusi rakennus toteutettaisiin yhdessä kaupungin kanssa. Sen voisi suunnitella helposti muunneltavaksi ja vaikka tarvittaessa siirtää myöhemmin toiseen paikkaan.

Yhteiskäytössä olevaan tilaan liittyy totta kai myös ratkaistavia haasteita. Aikataulupaine ja asiassa etenemisen tahtotila voi olla erilainen seurakunnan ja kaupungin puolella. Yleisemmässä käytössä oleva rakennus ei voi olla kiinteältä sisustukseltaan vahvasti kristillinen. Tarvitaan pelisäännöt, miten rakennusta käytetään ja taho, joka vastaa talon hallinnoinnista. Nämä kysymykset on kuitenkin mahdollista ratkaista yhdessä keskustelemalla ja asioista sopimalla.

Tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään

Uuteen tilaan ei tarvita Jäppilä-talon nykyisiä neliöitä. Lähinnä tarve on yhdelle isommalle ja parille pienemmälle kokoustilalle. Ehkä tilajaon voisi toteuttaa kevyillä rakenteilla siten, että isompaa tilaa voi jakaa tai pienempiä yhdistää yhdeksi isommaksi. Rakennukseen tarvitaan myös kunnollinen keittiö, jossa kahvitusten valmistelu onnistuu.

Entä mahtuisiko uudisrakennukseen myös muutamia työpisteitä, joita voisi vuokrata yrittäjille, etätyöntekijöille tai muille toimijoille? Tämä toisi kaivattuja euroja rakennuksen tuleviin ylläpitokuluihin.

Jäppilään ollaan parhaillaan vetämässä valokuituyhteyksiä kirkonkylän alueella. Jos uuteen rakennukseen saataisiin toimivat verkkoyhteydet, se olisi varmasti houkutteleva kohde kehnojen langattomien yhteyksien varassa sinnitteleville etätyöläisille. Ehkäpä kausiasukkaatkin viihtyisivät seudulla pidempiä aikoja, jos yhteydet mahdollistaisivat paremmin Jäppilästä käsin työskentelyn.

Nyt kaivataan niin kunnan kuin seurakunnankin päättäjiltä kykyä katsoa tulevaisuuteen. Tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään. Ketkä ottavat asian edistämisestä kopin?

Hanna Moilanen

Kirjoittaja seuraa aktiivisesti kuntapäätöksentekoa ja toivoo päättäjiltä rohkeutta tehdä tulevaisuuteen suuntaavia linjauksia.

Kyläblogissa on käytetty lähteenä Pieksämäen kaupungin teknisen toimen tekemää selvitystä Kanttilan, Järjestötalon, Jäppilä-talon ja Virtasalmen virastotalon korvaavista tiloista.

Share This