Uutiset

Hoitajavastaanoton kehittämisestä päätetään syksyllä

Asukaskysely Jäppilän hoitajavastaanoton toiminnasta nosti esiin pieniä ja isompia ongelmia. Useat vastaajat toivoivat sujuvammin rullaavaa laboratoriopalvelua, päivystysluonteisia aikoja ja parempaa tiedotusta.

Tulosten esittelytilaisuudessa moni kertoi yrittäneensä tehdä ajanvarausta Jäppilän hoitajavastaanotolle, mutta se ei käytännössä ole onnistunut. Aikoja on tarjottu vain Pieksämäelle.

Lähtökohtaisesti Jäppilän hoitajavastaanotto on auki kahtena päivänä viikossa. Myös laboratorionäytteiden otto on mahdollista, mutta aika näytteenottoon täytyy varata hyvissä ajoin etukäteen.

Korona-aika ja pääterveysaseman haasteellinen työntekijätilanne ovat kuitenkin vaikuttaneet siihen, että kahden päivän tavoitteesta ei käytännössä olla pystytty pitämään kiinni.

Kysely tehtiin perusturvalautakunnan aloitteesta

Huhtikuussa toteutettuun kyselyyn tuli yhteensä 143 vastausta. Kyselyn mukaan 17 % vastaajista eli lähes joka viides tarvitsee saattajaa tai ulkopuolista autokyytiä tullakseen hoitajavastaanotolle eli myös liikkuminen pääterveysasemalle on haastavaa.

23 % vastaajista sanoo, että heidän asiansa vaati myös pääterveysasemalla käyntiä joko ennen tai jälkeen Jäppilän hoitajavastaanotolla käyntiä. Toisin sanoen valtaosan kohdalla riitti käynti Jäppilän hoitajavastaanotolla.

Ajanvarausta toivottiin ensisijaisesti puhelimella tai sähköisesti. Kaupungin verkkosivut ja Pieksämäen Lehti nähtiin tärkeimpinä kanavina ajankohtaisen tiedon saamiseen.

– Välinejakeluun olisi hyvä saada nykyistä sujuvampi malli, ettei tarvitse varata vastaanottoaikaa esimerkiksi näytepurkin hakemista varten Pieksämäeltä. Tässä voisi selvitellä yhteistyötä esimerkiksi Jäppilän apteekin kanssa, Jäppilän asukkaita hoitajavastaanoton kehittämisryhmässä edustava Leena Maaninen sanoo.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin hyvinvointikoordinaattori Merja Norontauksen Jäppilän kumppanuuspöydässä esittelemästä yhteenvedosta.

Päätökset kehittämisestä tehdään syksyllä

Perusturvajohtaja Paula Tiihosen mukaan Jäppilän hoitajavastaanottoa ei ole tarkoitus sulkea, vaan kehittää. Tämä ajatus on myös kyselyn taustalla.

– Meillä ei ole mitään ketunhäntää kainalossa. Kyläläisiltä ja työntekijöiltä on tullut monenlaista palautetta hoitajavastaanoton toiminnasta. Halusimme selvittää, mikä on nykytila ja mitä voisimme tehdä tulevaisuudessa, että vastaanotto palvelisi mahdollisimman hyvin kyläläisten tarpeita, Tiihonen sanoo.

Päätökset Jäppilän hoitajavastaanoton kehittämisestä tehdään kesän jälkeen, kun uusi perusturvalautakunta aloittaa toimintansa. Asukkaiden kokemusten lisäksi on tarkoitus selvittää tarkemmin työntekijöiden näkökulmia.

Uutena avauksena syys-lokakuussa on tarkoitus kokeilla liikkuvia palveluja, jotka Pieksämäelle tuo Essoten ja Esedun hyvinvointi- ja terveysauto ReissuEllu. Autossa voi kulkea eri päivinä eri ammattilaisia.

– Voisimme kokeilla syksyllä liikkuvia palveluja myös Jäppilässä. Otan mielelläni vastaan ehdotuksia, mitä ammattilaisia toivottaisiin käymään, Tiihonen sanoo.

Ehdotuksia voi lähettää sähköpostilla suoraan Paula Tiihoselle osoitteella paula.tiihonen @ pieksamaki.fi.

Teksti ja kuva: Hanna Moilanen

Share This