Jäppilän palvelukyselyssä kiitettiin laajasti olemassa olevia palveluja. Esiin nousi myös toiveita uusista palveluista ja laajasti erilaisia kehittämisideoita.

lue lisää